top of page
1_3 - Photo_edited.png

SHËRBIMET TONA

"Avanti - Residence" është një kompleks banimi i cili ofron një gamë të gjerë të shërbimeve për të siguruar një përvojë të plotë dhe të përshtatshme për banorët e saj. Disa nga shërbimet që ofrohen përfshijnë:

Apartamente të Përzgjedhura

Ofrojmë një gamë të ndryshme të apartamenteve, duke përfshirë banesa një-dhomëshe, dy-dhomëshe, tre-dhomëshe, dhe penthouse, të cilat janë projektuar me kujdes për të përshtatur nevojat dhe preferencat e çdo klienti.

Ambiente të Përbashkëta

 "Avanti - Residence" ka hapësira të përbashkëta të dizajnuara për rekreacion, ushtrim, dhe takime sociale dhe ambientet e hapura për komunitetin.

Hapësira të Lojërave për Fëmijët

Hapësira të Lojërave për Fëmijët: Hapësira të dedikuara për lojëra të sigurta dhe argëtuese për fëmijët, të përshtatura për nevojat e tyre, ofrojnë ambientin e duhur për zhvillimin e tyre.

Sisteme të Qëndrueshme dhe Përshtatshme për Mjedisin

Kompleksi ynë ka përqendrim të veçantë në arkitekturën dhe teknologjinë e qëndrueshme për të minimizuar ndikimin në mjedis dhe për të përmirësuar efikasitetin e energjisë.

Vendparkingje dhe Vendparkingje Elektrike

Kompleksi ofron vendparkingje të mjaftueshme dhe vendparkingje elektrike për automjetet e qëndrueshme dhe të motorëve elektrikë, duke inkurajuar përdorimin e mjetëve të transportit të pastër.

Siguri dhe Kujdesi për Banorët

Sigurimi i një ambienti të sigurt dhe të kujdesshëm për banorët është prioritet. Ofrojmë shërbime dhe masat e nevojshme për sigurimin dhe kujdesin e strukturës banuese.

ra.png
2_13 - Photo.jpg

PRODUKTET TONA

Kërkesa për përmbajtje të veçantë të produkteve mund të jetë e ndryshme në kontekstin e një kompleksi banimi si "Avanti - Residence", pasi ky nuk është një biznes i fokusuar në shpërndarjen e produkteve si dyqanet apo kompanitë e tjera të shitjes.

Megjithatë, në këtë kontekst, produktet ose elementët kryesorë që mund të konsiderohen si "produkte" të ofruara në kuadër të një kompleksi banimi si "Avanti - Residence" përfshijnë:

Apartamentet dhe Hapesirat Banuese

Si "produkte", apartamentet dhe hapesirat banuese janë në thelbësi "mallra" që ofrohen për blerës, ku klientët zgjedhin dhe blejnë një hapësirë banimi të caktuar.

Shërbimet dhe Fasilitetet e Kompleksit

Këto përfshijnë shërbime si sigurimi, menaxhimi i pronës, ambientet e përbashkëta, zonat e rekreacionit, ambientet sociale, zona e parkingjeve, etj., të cilat janë pjesë e "produktit" të përvojës së banimit në këtë kompleks.

Teknologjitë dhe Inovacionet e Përdorura në Ndërtim

Nëse kompleksi ka integruar teknologji të avancuara, sisteme të qëndrueshme energjetike, ndërtesa inteligjente ose karakteristika të tjera inovative, ato mund të perceptohen si "produkte" që ofrohen përmes këtij kompleksi banimi.

bottom of page